Den finska geoportalen Paikkatietoikkuna har förnyats. Du kan ta dig till karttjänsten via den gula lådan eller rakt via adressen https://karta.geoportal.fi. INSPIRE-stödsidorna och övrigt innehåll hittar du i fortsättningen från Lantmäteriverkets webbsidor under rubriken Sambruk av geografisk information. Du kan även komma in på sidorna via länkarna i den blåa lådan nedan. Tyvärr är de nya sidorna för närvarande bara tillgängliga på finska men de svenskspråkiga sidorna kommer snart att publiceras.

Registrerade andvändarnamn har överförts till Lantmäteriverkets Omatili-tjänst, men lösenorden har nollställts. Samma inloggningsuppgifter kan användas i fortsättningen också i andra webbtjänster. När du loggar in i den nya tjänsten för första gången, gör så här:

1) Beställ ett nytt lösenord här - du får instruktioner för bytet av lösenordet per e-post.
2) När du har lyckats byta lösenordet tas du vidare till Omatili-tjänstens framsida. Du kan logga in till Paikkatietoikkuna med ditt nya lösenord genom att gå till addressen https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/login.

Vid problem, kontakta vår kundservice paikkatietoikkuna@lantmateriverket.fi.